Delegat - Milović Daliborka


19


Ime i prezime: Daliborka Milović

Datum rođenja:  07.06.1973. godine

Mjesto rođenja: Višegrad

Prebivalište: Goražde

Nacionalnost: Srpkinja

Stranačka pripadnost: Liberalna stranka BiH

Zanimanje: Diplomirani pravnik

Završena škola/stručno zvanje: Diplomirani pravnik

Radno iskustvo: 14 godina radnog iskustva, od toga 6 godina u privredi a od 2006. godine zamjenica predsjedavajućeg u Skupštini BPK Goražde, delegatkinja u Domu naroda PFBiH

Stranačke aktivnosti i dosadašnji politički angažman: Predsjednica Liberalne stranke BiH od 2006. i dalje zamjenica predsjedavajućeg Skupštine BPK Goražde, delegatkinja u Domu naroda Parlamenta FBiH

Porodično stanje: Udata, majka dvoje djece