Delegat - Osmanović Anes


21


Ime i prezime: Anes Osmanović

Datum rođenja: 14.10.1976. godine

Mjesto rođenja: Gradačac

Prebivalište: Odžak

Nacionalnost: Bošnjak

Stranačka pripadnost: SDA

Zanimanje: Elektrotehničar (apsolvent kriminalistike),

Završena škola/stručno zvanje:  Elektrotehnička škola,
2016. godine diplomirao u Banja Luci i stekao zvanje - Diplomirani pravnik za bezbjednost i kriminalistiku. Trenutno na master studiju Fakulteta za bezbjednost i kriminalistiku u Banja Luci

Radno iskustvo: Poduzetnik, zastupnik u Vijeću, zastupnik u Skupštini PK, potpredsjednik Skupštine

Stranačke aktivnosti i dosadašnji politički angažman: Predsjednik MO SDA Odžak, zastupnik u Skupštini PK, potpredsjednik Skupštine

Porodično stanje: Oženjen, otac jednog djeteta