Delegat - Mahmić Mehmed


51 


Ime i prezime: Mehmed Mahmić

Datum rođenja: 28.11.1980. godine

Mjesto rođenja: Bosanska Krupa

Prebivalište: Bosanska Krupa

Nacionalnost: Bošnjak

Stranačka pripadnost: SDA

Zanimanje: Dipl. politolog

Završena škola/stručno zvanje: FPN

Radno iskustvo: Pet godina u FZ PIO/MIO

Stranačke aktivnosti i dosadašnji politički angažman: Predsjednik Općinske organizacije Bosanska Krupa

Porodično stanje: Oženjen, otac dvoje djece