DELEGAT - ŠTRBAC ALEKSANDAR


Ime i prezime: Aleksandar Štrbac

Datum rođenja: 30.05. 1979. godine

Mjesto rođenja: Drvar

Prebivalište: Drvar

Nacionalnost: Srbin

Stranačka pripadnost: SNSD

Zanimanje: Delegat u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH

Završena škola/stručno zvanje: Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu /diplomirani inženjer šumarstva

Radno iskustvo:

- 2009- 2010 - profesor stručne grupe predmeta u srednjoj školi Drvar

- 2010 – 2012- projektant u „Šume RS“, ŠG „Oštrelj- Drinić“ Drinić

- 2012 -2013 - projektant u „Šume RS“, ŠG „Klekovača -Potoci“ Istočni Drvar

- 2013 -2015- pomoćnik upravnika za uzgoj i zaštitu šuma ŠGD „HBŠ“, Šumarija Drvar

- 2015- 2017 - ministar privrede u Vladi Kantona 10

- 2017- 2019 – Revirnik ŠGD „HBŠ“, Šumarija Drvar

Stranačke aktivnosti i dosadašnji politički angažman:

- 2012 – 2015- Odbornik u Općinskom vijeću Drvar

- 2013-2016 – sekretar Općinskog odbora SNSD Drvar

- 2016 -2018 – predsjednik SNS –a za Federaciju BiH

Porodično stanje: neoženjen