Delegat - Hadžipašić Admir


 33
 

Ime i prezime: Admir Hadžipašić

Datum rođenja: 28.01.1980. godine

Mjesto rođenja: Cazin

Prebivalište: Bihać

Nacionalnost: Bošnjak

Stranačka pripadnost: A - SDA

Zanimanje: Diplomirani pravnik

Završena škola/stručno zvanje: Pravni fakultet

Radno iskustvo: Ukupno 9 godina, Općina Cazin Skupština USK

Stranačke aktivnosti i dosadašnji politički angažman: Generalni sekretar
A - SDA BiH, od 2006. godine zastupnik u Skupštini USK

Porodično stanje: Oženjen