Parlament Federacije Bosne i Hercegovine


Adresa:
Hamdije Kreševljakovića 3
71000 Sarajevo

Tel:
Centrala 219-190

e-mail:
parlamentfbih@parlamentfbih.gov.ba

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dom naroda - Delegati


Delegat - Luka Faletar

 

Ime i prezime: Luka Faletar

Datum rođenja:   15.01.1958.

Mjesto rođenja:  Proslap – Općina Prozor-Rama

Prebivalište:   Šćit 13 – Općina Prozor-Rama

Nacionalnost: Hrvat

Stranačka pripadnost: HDZ 1990.

Zanimanje: profesor

Završena škola/stručno zvanje: mr.sc. (magistar tjelesne i zdravstvene kulture)

Radno iskustvo:
Profesor u Srednjoj i Osnovnoj školi u Prozoru
rad-profesionalno u Društveno političkim organizacijama Općine Prozor
direktor Osnovne škole u Ripcima – Općina Prozor - Rama
pomoćnik načelnika Općine Prozor-Rama za društ. djel. i opću upravu
ministar zdravstva, rada i socijalne zaštite u HNK (2007-2011.)

Stranačke aktivnosti i dosadašnji politički angažman:   
Član HDZ BiH – sekretar OOHDZ BiH
Predsjednik OOHDU Rama
Neovisni kandidat za načelnika Općine Prozor-Rama
Član Predsjedništva Kantonalnog odbora HDZ 1990.

Porodično stanje: Oženjen i otac četvero djece

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Unesite pojam za pretragu:
 

 

 

 

 

 

  Copyright © Parlament Federacije Bosne i Hercegovine.2008.